Plastica voldoet weer aan de nieuwste norm van ISO 9001:2015

Afgelopen maand zijn wij weer druk geweest om weer te voldoen aan de nieuwste norm van ISO, ISO 9001:2015 Voor Plastica staat kwaliteit hoog in het vaandel, daardoor zijn wij sinds 2005 ISO gecertificeerd. Het uitgangspunt van ISO 9001:2015 De belangrijkste wijziging is misschien wel de ‘geest’ van ISO 9001, versie 2015. Het uitgangspunt van waaruit de norm vertrekt. De oude ISO 9001:2008 norm was behoorlijk voorschrijvend. Een kwaliteitshandboek was verplicht en de nadruk lag op procesbeschrijvingen. De nieuwe ISO 9001 norm heeft hier een behoorlijke omslag in gemaakt en sluit beter aan bij de visie van CertificeringsAdvies Nederland: de organisatie als uitgangspunt en niet de norm. ISO 9001:2015 vraagt te kijken naar wie je bent als organisatie. Welke toegevoegde waarde lever je aan jouw omgeving en wat zijn je bedrijfsrisico’s? Op basis daarvan beoordeel je wat benodigde maatregelen zijn. De ene organisatie heeft bijvoorbeeld weinig procesbeschrijvingen nodig, terwijl een grote en complexe organisatie daar meer behoefte aan kan hebben. Belangrijk is dat het geheel samenkomt in een kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteunend is. Het systeem moet de organisatie en de mensen ondersteunen, maar het mag nooit leidend zijn!  
Terug